- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Ngụy trang

 

 

 

cây dao rọc giấy
đâm vào khoảng không
tiếng kêu lách tách

hôn lên lớp phủ ngoài
mát lạnh

dăm mươi năm cái sợ
thơ thẩn thẫn thờ

trò chơi quay cù
khéo luyện đôi tay dẻo

đừng để nó trốn thoát
Tôi đã khóa kỹ rồi
Buồn ơi.

 
7.15

 

 

 

.

bài đã đăng của Lê Phước Dạ Đăng