- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

clef de sol

 

 

 

đời cứ bình bình bằng bằng
không trông mong gì biến cố
tự vì kẻ sách động đã đầu quân làm trọng tài
cho sự giằng co
giữa cái sống.  và chết

hết rồi, chà lết đã quen
đừng.  em đừng chủ mưu di tản cuộc đời
bấy nhiêu thuyền đò cũng đủ ớn tận cùng sơn thuỷ
mảng da lừa
            vôi vữa
trợn dọc trụ buồm
cơn hải hành mệt nhọc kinh thiên
ngùi ngùi láng tẩy
không ai cho mình hãy tự làm lấy phao cứu sinh
bằng những tấm ván mồi
hâm hấp nhiệt
giây phút đấy.       cuối cùng
hơi thở
đừng ngoái cổ nhìn lui phúc phần
đã tới hồi kết liễu
trước mặt núi chắn
đất liền cần réo gọi bình minh hăm hở
như cuộc tình mình
ở chặng hồi hương

20, 21/mai 2015

 

 

 

.

bài đã đăng của Hoàng Xuân Sơn