- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Rửa mắt

 

 

 

chết đứng chỗ váy cộc
thể diện xô ánh nhìn đi
không kịp, đã in vào óc
chỗ ngắn cộc

với tới cụng ly
váy chật-hách-trồi
suồng sã
hàm ý: ướt át bữa tiệc

nhìn ông đầu việc trên ti vi
rửa mắt, lộn giống gì
tiếng đồn ổng lú
hai con mắt bụp, như ngủ
mở không lên
thấy bên nào, trị?

hai chân vú tênh hênh
hú vía
đôi mông săn, đánh lắc
bặt không lời, há hốc

nghìn năm ơi, nghìn năm
về hội đánh sương mù
mắt lú mắc ngủ
sao mà rửa chủ ngu ngơ

sàng qua sàng lại áo bốc cổ hở
đầy chân ngực
trời nực nóng bung
thêm thắt lang dâm, trùng trục

05/07/2015

 

 

 

.

bài đã đăng của Viên Dung