- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Chiều tà ♦ Lời ca của những người yêu nước

 

 

 

Chiều tà

 

Tiễn đưa bước chiều đầy ẩn dụ
Mà đôi khi sự lặng lẽ của người
Đã thôi miên một miền vũ trụ.

Những sự vật đang mờ đi trên đường
Trong thế giới hủy hoại dần dần cảm xúc.
Gần với tôi
Cuộc đời tôi bây giờ.

Luôn chạy theo những tin đồn
Rằng bình minh sẽ đến
Khi tất cả đang cũ đi
Hư hỏng dần dần
Kể cả niềm hy vọng.

 

 

 

Lời ca của những người yêu nước

 

Họ đang hát bên thừng treo cổ
Anh hùng cho đến lúc ra đi:
Hung gì bằng những kẻ khác nòi
Đến đất ta ăn cướp
sao ta có thể trốn chạy khỏi quê nhà
Mà mắt vẫn đăm đăm nhìn về tổ quốc.

Nơi giáp binh rầm rập truy lùng
Nơi đêm thin thít âu lo
Nơi ngày bị hạ nhục giống loài
Nơi hận thù chất thành con sóng lớn
Chực cuốn trôi lũ giặc đê hèn.

Hãy đứng lên những thành phố, cánh đồng
Hãy lột bỏ vẻ đau buồn, cam chịu
Để thành những vũ khí giết thù
Vì sự đổ nát của người, ta sẽ tới tương lai.

 

 

 

.

bài đã đăng của Lê Trinh