- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Không có gì ngoài đất

 

 

 

không có gì ngoài đất
thống nhất đất nước là giành đất về cho một chủ
người ta chỉ bồi thường cho những gì có trên đất
vì đất là của họ
là của lần xương máu trước
và bây giờ người dân lại nằm dưới xe cày
đổ máu để tìm lấy đất mai sau
không có gì ngoài đất
từ cây tăm xỉa răng có thể mua rẽ từ người Tàu
4000 năm
là 4000 năm mở đất
những người nông dân nằm hai phía chiến hào và mơ về đất
phía dưới ngọn cờ là câu khẩu hiệu:
“người cày có ruộng”
“cải cách ruộng đất”
trên con đường cái quan
từ bắc vào nam
một công đất (một sào)
cứ rộng dần ra và không bao giờ thống nhất
một sào bắc bộ 360 m2
một sào trung bộ 497 m2
một sào nam bộ 1000 m2
2 triệu người chết đói năm 1945
và giấc mơ về một mảnh vườn đã buộc dân mình cầm súng
không có gì ngoài đất
các vua chúa thì phong quan kiến địa
kháng chiến 9 năm trả công bằng đất
cải cách, hợp tác hóa chỉ là một cuộc đoạt lại đất đai
đất đai không tiếp tục sinh ra
sóng sau đạp vào sóng trước
khẩu hiệu thay tên “quy hoạch” lần này
máu lại đổ
thay vì xe tăng bọc thép
mẹ tôi lại nằm dưới máy cày

 
10.7.2015

 

 

 

.

bài đã đăng của Trần Thiên Thị