- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Điều không thanh thản

 

 

 

đoạt, phanh thây gìn giữ
bến hải thông thương
mà lòng chia
ngất ngưởng

những tưởng an cư
hà chính, doá
ươn hèn
cầm xuân thẹn nhục thăm nuôi

khát khao trèo qua cặm cụi
biển, tên quen
chết lạ, chưa bến bờ
buồn lây đầy chợ, mỗi người chia

hẹn tình ngóng lịch
tự do ủ tích, lên men
rượu đợi
tùng say, bỏ đọa ngày

sóng quê vỗ mãi bờ sống lại
không ngơ thân ái
bất mãn dội tương lai
hủ bại

đậu bạc bến nào đi nữa
đến nửa đoạn đào, vong
dưới tay quản lý
phân ly, vĩnh biệt

thiết nghĩ
điều không thanh thản
nắm vai ai
vai ai!

16/06/2015

 

 

 

.

bài đã đăng của Viên Dung