- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Nực

 

 

 

1

hè vung oi ả
nứt nực
héo hắt

quả như chuyên quyền
bắt chặt
hề cho ai thư thả
hạ, chỉ tài oi bức
khác chi đổ ấm ức cho người

ve kêu inh ả
rỡ hạ cả miền
hả nóng, điên

 

2

dáng sen nghiêng
nắng phơi hồ cạn
nghe tiếng ve mùa bạn
râm ran

em bớt áo
thới thơi
cời hạ, nắng chang chang

vội gặp em
anh cài áo bắt quàng
em giật mình
tay choàng vú dậy

 

3

nóng vói cao
gió phất ngang, nóng nẩy
thua quạt giấy, mát

thiệt thà em
lầm
ký thác quyền cao
đêm nằm nghe
tiếng ác rao, rủa chồng

sực nhớ anh
thà buôn đồng nát
quạt nồng, mát thân

15/06/2015

 

 

 

.

bài đã đăng của Viên Dung