- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Hắt nước ♦ Yêu nước ♦ Quan tài thanh xuân

 

 

 

Hắt nước

 

tập kết, anh đi
em chờ
em đợi

hết mùa làm giặc
anh dìa (về)
bế, dắt

đền em đi
tuổi thanh xuân
thắt ngặt

anh dìa
chuyện làm cốm cán
bị coi mặt

Bắc trị Nam
anh chẳng được tích sự gì
chạy vặt

trước mặt em
anh trọn tình cô vợ Bắc
nhìn kỹ đi: mặt Bắc

nó hắt anh ra rìa

 

 

 

Yêu nước

 

phải rồi, yêu nước
lớn hơn  yêu nhà
tiễn anh đi
em dìa chỗ thiệt thà

rồi, chuyện nước tưởng yên
anh dìa quê
cải thiện
nhưng, nước non chuyên quyền

kẻ giành yêu nước hơn anh
xếp anh bên cạnh
đứng coi người yêu nước
hoành hành

 

 

 

Quan tài thanh xuân

 

có tha thứ hay không
sao mà đền nổi
anh bằng giọt ăn năn
như hàng lệ nến

em cõng quan tài thanh xuân
đến
chỗ tiễn đưa

đợi chờ, hy sinh
đằng đẵng nắng mưa
bỗng bằng thừa

13/06/2015

 

 

 

.

bài đã đăng của Viên Dung