- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Có vẻ

 

 

 

Em có vẻ như nắng
Khi yêu phùn như mưa
Một tiếng em tằng hắng
Cả đời anh tưa lưa

Tiền có vẻ như thiếu
Tình có vẻ như thừa
Say yêu đến khàn chữ
Mà dẫm toàn vỏ dưa

Nếu em không có vẻ
Sống liu hiu tới già
Bao nhiêu chàng thi sĩ
Lấy gì mà viết hoa

Em có vẻ như nắng
Khi yêu mềm như sương
Một chút em léng phéng
Cả đời anh tang thương

Bao ai đang có vẻ
Yêu không bằng trái tim
Câu thơ như có vẻ
Nhoi ra những tị hiềm

Em mà không có vẻ
Ngay thật như thói thường
Câu nói dối có vẻ
Cũng tưởng là văn chương

 

 

 

.

bài đã đăng của Nguyễn Hàn Chung