- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Cộng hưởng 18/4

 

 

 

gái gú ở đâu
khi không nhan sắc lùng kín đời du thủ

tôi chạy bộ một hồi thở dốc
vẫn thèm nhìn một bữa
trắng da
bồ hôi lấm tấm
mai tóc.  và khoảng căng người
để con đường trước mặt ngắn đi
xúi đời phá rào chuẩn mực
[đời mình lúc nào cũng lắm thói lề che chắn]
hàng dâm bụt ấu thời
hương nhu phục trường xuân nữ
chân dài.  ôi những vòng kẽm gai thời chiến
và bức tường kiên cố đạo đức
như bức tường lửa mạng khiêu
người đi chăm cỏ có khi chết vì dế gáy
tôi sống lành tôi không phải thánh nhân
xin được một lần bức xúc
cùng em diễm lệ

18 avril 2015

 

 

 

.

bài đã đăng của Hoàng Xuân Sơn