- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Một hành trình

 

 

 

Nàng ngồi bên ô cửa kính 
Xe lên cao nguyên
B’Lao hay Di Linh
Đơn Dương hay Đà Lạt.
Bấy giờ trên thinh không
Hành trình trắng mây  
Đằm thắm thoắt nhẹ
Nàng trút áo như tơ 
Như hư tưởng
Như đóa dã quỳ.
Bấy giờ trong chút lửa mê muội
Giáp mặt bạo tàn
Đám cháy rừng
Nàng như thốt giấc
Như đẫm mồ hôi
Như đáy vực túa tràn tăm tối.

Cửa kính trong suốt
Kể gì chút bụi 
Nàng bước xuống
Đặt chân lên cao nguyên
Hoa vàng reo
Gió vẫn lao xao
Thông vẫn xanh từ những thuở nào.

 

 

 

.

bài đã đăng của Nguyễn Đạt