- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Tháng Tư

 

 

 

Tháng tư lật qua lật lại
thấy toàn ruồi nhặng
bám vào những xác chết
chúng hỗn chiến
không đầu không đuôi

Một số say men
lẫn lộn trời với đất
cụng ly nhấm nháp máu đồng đội
mốt số bàng hoàng
ấm ớ giữa quá khứ với thực tại
ôm hình nhân khóc ròng tương lai

Mai này chúng không còn tự tại
có còn ai nối dõi
chiến đấu với chú cuội chị hằng
từ trên cao “diễn biến hòa bình”
ngày rằm mây mưa cúp ánh trăng?

 

 

 

.

bài đã đăng của Đinh Phương