- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

grapefruit

 

 

 

            lột da hơi hám
            thời điên loạn

 
những múi nhà mọc lên trong quả bưởi
khí hậu đắng.  âm
the
một mùa hè rịn ướt
khi trái đất tháo mồ hôi
người tháo chạy khỏi vùng canh thức
những dấu cày còn mang vệt xích
quê nhà sôi lệ những cuộc xuống đường
lửa hờn đất thó
miệng            câm
phù hiệu thổi tung lũ hình nhân đóng bộ
lá chắn côn đồ
thoát ra tháo ra ngoài vỏ bọc tư duy
miếng vải điều che mắt gọn
đỏđỏđỏ.  ruột bưởi hóa đỏ
tham tàn
những múi nhà bóc lột nhân thân
kẻ sống đã chết

thời gian những chiếc bóng chạy đuổi bắt nhau
đớ lưỡi phù phiếm
đứng hình chung sao rạc rời ốm o que củi
hãy xúm lại bế bồng
lạnh lẽo hôm qua
nồng nàn hôm nay
phòng triển lãm những quả bưởi
đã quá mùa long đong

tháng tư 2015

 

 

 

.

bài đã đăng của Hoàng Xuân Sơn