- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

đóng lại vách

  

clip_image002

 

 

 
vách đá dựng cheo leo
chủ động những kẻ phường tuồng
không cần lửa mà huyền hồ vẫn cháy
suốt bức tường nhà màu hổ hoàng
nếu bạn đạp lên chông nhọn
và bay như bóng

dễ gì bầu trời ngưng sóng
cứ rớt xuống nhiễu âm.  từng đợt
xô đẩy bạn lần hồi
quen với điều chớt nhả
nhưng không thể nào lân cận được
những cái loa

lời nói nhiều khi ăn vạ
bởi ngôn ngữ tuồng luông trên những cánh đồng
lộng ngữ làm cây chết đứng
xảo ngữ khiến người bệnh trang hoa hòe
rất máu
tuôn   và xối
diệu ngữ bây giờ ở đâu
ca khúc chết đuối ở trần truồng thơ
chào hàng mị ngữ
xin bịt nhau tự xốn xang
một về âm ngữ

 
25 mai 2015

 

 

 

.

bài đã đăng của Hoàng Xuân Sơn