Trang chính » Sáng Tác, Thơ Email bài này

Ý- xâm xoàng

 

 

 

mình (không làm gì cả!)
đang nghĩ sau trước gì
đất cũng ăn (ăn đất
sameshit!) thì lại nhìn

thấy chữ trong sương (và
sương thì đang ăn sương!)
mình nghĩ thêm ở đó
(chữ đang ăn sương!) có

lẽ cha (tức là ngài!)
(fucking godot!) sẽ
nhìn thấy mình (con) một
mình hiện giữ rịt nỗi

đau (ăn đất!) vâng luôn
luôn tôi chỉ một mình
bây giờ có lẽ sương
đang ăn chữ (sương cũng

ăn sương ấy do tôi
nghĩ!) và tôi nhìn thấy
trong lúc nghĩ trước sau
gì đất cũng ăn (ăn

đất sameshit!) cha (tức
là ngài!) fucking god
ot đã nhìn thấy mình
(con) một mình (vâng luôn

luôn tôi chỉ một mình!)
đang giữ rịt nỗi đau
(ăn đất!) mà cha (tức
là ngài!) fucking go

dot sameshit (nghĩa là
không làm gì cả!)

 

 

 

.

bài đã đăng của Vương Ngọc Minh


Phần Góp Ý/Bình Luận


Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Da Màu dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập.

Lưu ý: Xin vui lòng bỏ dấu tiếng Việt để giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc từ độc giả trong việc diễn dịch ý kiến đóng góp. Bài không bỏ dấu sẽ không được hiển thị. Xin chân thành cám ơn.

*

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)