- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Sự kiện Văn Đoàn Độc Lập: Những bài viết liên quan

 

Bắt nguồn từ việc hội Nhà văn Việt Nam mưu đồ tước đoạt quyền ăn nói của một số hội viên đồng thời có chân trong ban vận động thành lập Văn đoàn Độc Lập, “Sự Kiện Văn đoàn Độc Lập” nhanh chóng trở nên một biến cố văn học không thể làm ngơ. Có thể nói đây là một sự kiện quan trọng không kém vụ “Luận văn Nhã Thuyên” trước đây trong sinh hoạt văn học quốc nội.

Tạp chí Da Màu thu thập và cập nhật một số bài vở có liên quan trực tiếp đến sự kiện “Văn đoàn Độc Lập” để bạn đọc tiện theo dõi. Hy vọng bạn đọc giúp phát hiện các bài viết giá trị từ bất cứ góc độ nào để danh sách bài viết dưới đây được cân bằng và đầy đủ.

*