- Tạp Chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Bài thơ mất tích

 

 

 

Bài thơ mất tích ngàn vạn năm
Giọt máu mất tích
Từ cổ sơ tới bao giờ
Sản sinh loài hoa rất không ngờ
Có thể là tôi có thể là anh
Có thể là x – y – z.

Bài thơ mất tích hơn sự thông thái 
Gặp hắn để hiểu những điều này
Kiểu cười của hắn muốn nói
Điệu nói của hắn tượng trưng
Áo quần hắn vận chứng tỏ 
Giày vớ hắn mang ý nghĩa . . .

Bài thơ mất tích hơn sự mịt mù 
Gặp hắn hiểu hơn gì ẩn dụ
Kiểu cười điệu nói áo quần giày vớ
Hàm răng âm thanh thịt xương bàn chân . . .

Bài thơ mất tích nhiều hơn ngàn vạn lần
Để chẳng bao giờ biết được
Loài hoa nở bên ngoài khu vườn
Loài hoa tên tuổi chưa ai định đặt
Cho tâm hồn tôi cho tâm hồn anh
Cho tâm hồn x – y – z.

 

 

 

.

bài đã đăng của Nguyễn Đạt