- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Điểm danh biệt khúc

 

 

 

Vượt biên qua Mỹ
Đoàn tụ qua Mỹ

Xóa nghèo qua Mỹ
Quá nghèo qua Mỹ
Quá giàu qua Mỹ

Chống Cộng qua Mỹ
Chống Tàu qua Mỹ
Chống Mỹ qua Mỹ
Làm gián điệp qua Mỹ

Trốn nợ qua Mỹ
Trốn chồng qua Mỹ
Sợ công an qua Mỹ

Giết người qua Mỹ
Kết hôn giả qua Mỹ
Kết hôn ảo qua MỸ
Kết hôn  thiệt qua Mỹ

Lừa con qua Mỹ
Lừa gái qua Mỹ

Rửa tiền qua Mỹ
Tìm tự do qua Mỹ

Vợ buộc qua Mỹ

Thích bơ sữa qua Mỹ
Trúng mánh qua Mỹ

Bất đắc dĩ qua Mỹ

Bao nhiêu người qua Mỹ
Ai là kẻ muốn tìm con đường cứu nước
như anh Ba thì giơ tay lên?

 

 

 

.

bài đã đăng của Nguyễn Hàn Chung