- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Lỡ như chim

 

 

 

có nên tội?
một cội hai đàng

    tháng tư động ổ
    chim tìm trú

thế lực ai ngờ
sắp đặt

    thành phố bỏ ngỏ 
    đọ tử thần

ôi, miền nam, miền nam!
đứt bóng!

    những con ve
    hè ngưng hợp tấu
    khắc nghiệt sững sờ

và bóng người thua thiệt
điếc ngày sợ hãi
tình lại, tình đi
ăn nằm luống cuống

    đằm thắm vỡ cội chim
    lệ ư thường trú
    tản cư

thất cơ ở lại
ơi ới xuân thì

    đâu ngờ độc đạo
    hun hút mấy mười năm

thăm thẳm cội nghìn
thăm thẳm chim

28/03/2015

 

 

 

.

bài đã đăng của Viên Dung