- Tạp Chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Sáu Tám Nguyên Xuân

 

 

 

          Thăm mộ Bùi Giáng
 

Xin chào nhau giữa con đường(*)
Trời xanh phía trước mây hường phía sau
Nguyên Xuân là buổi sơ đầu
Nguyên âm trổ nụ bên cầu í a!!!
Nguyên màu cổ lục sát na
Điệp trùng cánh phượng giang hà vút lên

Xin chào nhau giữa nhớ quên
Hồn phơ phất tuyết phách rền vang sương
Nguyên Xuân là mộng cát tường
Nguyên âm trố mắt vô thường ò e!!!
Nguyên màu lá máu nằm nghe
Ngàn thâu tuyệt cú vắng hoe chín chiều

Xin chào nhau giữa hoang liêu
Trầm luân tiếng khóc tàn xiêu giọng cười
Nguyên Xuân là ý trong lời
Nguyên âm cố thổ bên trời cố tri!!!
Nguyên màu nhớ dấu chân đi
Chìm trong dấu lệ hài nhi ngân dài

Xin chào nhau giữa trùng lai
Trông lên réo rắt ngó hoài lung linh
Nguyên Xuân là bóng trong hình
Nguyên âm bầm huyết lặng thinh kiếp người!!!
Nguyên màu chớ hỏi xa xôi
Chiều nghiêng nắng quái mồ rơi Mưa Nguồn…
 

Gò Dưa – Thủ Đức, 2.2015
(*) Xin chào nhau giữa con đường
     Mùa xuân phía trước miên trường phía sau…
     (Chào Nguyên Xuân – Bùi Giáng)

 

m- bùi giáng

Mộ Bùi Giáng ở Gò Dưa, Thủ Đức
(nguồn: http://weww.tcs-home.org)

bài đã đăng của Nguyễn Lương Vỵ

1 Comment (Open | Close)

1 Comment To "Sáu Tám Nguyên Xuân"

#1 Comment By vương ngọc minh On 02/04/2015 @ 7:39 sáng

xớn xác đọc “nguyên âm trổ nụ bên cầu ỉa ra” hú hồn!