- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

hình ảnh nghệ thuật tuần lễ 23–29/03/2015: chủ đề “một góc”

 

dinhmotgoc

 

ảnh Phạm Đính

 

Văn Xuôi trong tuần:

“Một Cuốn Sách chưa Xuất Bản nhưng đã Gây Sóng Gió trên Văn Đàn Mỹ: Tác Giả Harper Lee…”- nhận định/nghiên cứu của Trùng Dương
”Triết Lý Phật Giáo dười Cái Nhìn của Tôi”- quan điểm của Nguyễn Nhân Trí
”Khói”-  truyện ngắn của Tru Sa
”Khói Vỡ”- truyện ngắn của Trần Băng Khuê
”Tại Sao Làm Thơ?”- tiểu luận của Nguyễn Đức Tùng (tiếp tục)