Trang chính » Sách Mới, Sinh Hoạt Email bài này

Đĩ Thúi & Phần Còn Lại Ở Cõi Chết – tiểu thuyết của Nguyễn Viện

 

Ban biên tập Da Màu trân trọng giới thiệu:

Ấn bản mới ĐĨ THÚI & PHẦN CÒN LẠI Ở CÕI CHẾT của Nguyễn Viện
vừa được NXB Chương Văn (Hoa Kỳ) phát hành rộng rãi trên Amazon.com  và các nhà sách tại Mỹ.

Tiểu thuyết và phản tiểu thuyết, ở đó không một linh hồn nào được an nghỉ

image

bài đã đăng của Nguyễn Viện

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc.
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)