Trang chính » Thư Tòa Soạn Email bài này

hình ảnh nghệ thuật tuần lễ 9-15.03.2015: họa sĩ Nguyễn Thái Tuấn

NguyenThaiTuan-Heritage-Ruin2013_thumb

Phế tích (2013)
sơn dầu trên bố
150x220cm

Văn Xuôi trong tuần:

“Con Mồi”- truyện ngắn của Tru Sa
”Đồng Dao”- truyện ngắn Nguyễn Hoàng Anh Thư
“Tôn Giáo và Đạo Đức”- nhận định của Nguyễn Nhân Trí
Bờ Kia – phần cuối- tiểu thuyết của Nam Dao
”Sói Nâu”- truyện ngắn của Jack London/ Hồ Như chuyển ngữ

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)