- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Của em

 

 

 

của em
dành để mười năm
mắc chứng gì, anh khiến nó ú ớ
chơi vơi
phiêu linh bấu vai anh, chắp cánh
anh cuốn trong linh hồn vệ nữ
đắm trong khao khát em

của em dành để
vì một chút, của mười năm sau
tan tành
nguyên trinh thế nữ
chủ thể và cung cách nhập nhằng
lãng quên
vía em quyện hồn anh, đỏ lửa

của em
đó kể phụ tuỳ
cắm đời nhau
dễ một lần khom cật trên thân xuân
về sau, những nốt thăng trầm
chỗ yêu anh
em không buồn gom tan nát

 
21/02/2015

 

 

 

.

bài đã đăng của Viên Dung