Trang chính » Thư Tòa Soạn Email bài này

hình ảnh nghệ thuật tuần lễ 02–8.03.2015: tranh Phạm Áo Diễm

PhamAoDiem-SonDuong

Dê / Goat (2015)
acrylic trên canvas
45cm x 60cm

Văn Xuôi trong tuần:

“ThanhHà Lại: Lắng Nghe, Từ Từ (Listen Slowly)”- Giới thiệu tác phẩm/ tác giả của Hòa Bình Lê
”Cây Sài Gòn”- Tùy bút Nguyễn Đức Tùng
Bờ Kia phần 13- tiểu thuyết của Nam Dao
”Cái Đẹp của Ngôn Ngữ & Nét Hậu Hiện Đại trong Khả Thể của Đặng Thơ Thơ”- nhận định của Bùi Vĩnh Phúc”
”Nói về Khả Thể của Đặng Thơ Thơ”- nhận định của Hồ Như
”Phỏng Vấn Đặng Thơ Thơ về Khả Thể”- Hồ Như thực hiện

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)