- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Thân mẫu nhà văn Trúc Chi qua đời – Cáo phó & Phân ưu

 

 

clip_image001

 

Ban Biên Tập tạp chí Da Màu và các văn hữu cộng tác thành kính phân ưu cùng nhà văn Trúc Chi và tang quyến.