- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Tin buồn: Thân mẫu nhà thơ Đỗ Khiêm qua đời

Nhận được tin buồn

Thân mẫu nhà văn – nhà thơ Đỗ Khiêm

Cụ bà Phạm Lan Vinh

Vừa tạ thế ngày 16 tháng Hai, 2015

Tại Quận Cam, Nam California, hưởng thọ 90 tuổi

Ban Biên Tập tạp chí Da Màu và văn hữu cộng tác xin thành kính phân ưu cùng nhà thơ Đỗ Khiêm và gia quyến.

BBT Da Màu