- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Đỉnh xuân

 

 

 

điều giữ kẽ bung ra
thả tôi sau chùa trên núi
lòng phàm kín bụi cây che
bóng chàng de
tưởng mình sẽ ngộp
thế mà thích
kích nhịp tôi, trống mái

từ khi biết mình là con gái
giới khác con trai
hoang tưởng thầm
đỏ mặt
bằng ma thuật điệu đời
có phải yêu đương?
phó mặc

ngửa mây
chói mặt trời xéo xắc
nhịp thích thú ngoắt tôi
sảng khoái
ở đỉnh xuân
phất phới quần hồng
chàng ơi, khoan xuống núi

31/12/2014

 

 

 

.

bài đã đăng của Viên Dung