- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Tổ sư cái tháng chạp sầu

 

 

 

suốt ngày mơ màng sa vào mỹ nhân kế
mà chẳng có đứa nào đủ dã tâm bẫy sập mình
buồn vô hạn

suốt ngày lên mạng chửi bới chính quyền
đếch thằng công an nào quan tâm
mất luôn cả cơ hội nổi tiếng

háo sắc không thành
háo danh không toại
chọc hàng xóm thì chúng đánh cho vỡ mặt
thôi thì ngồi mà ghẹo mình
vui cùng tháng chạp

lạy ông đi qua
lạy bà đi lại
nhắn giùm đứa nào còn nợ thì lo mà trả cho tao
nhắn giùm đứa tao nợ thì từ từ tao trả
năm mười ba tháng
trên bàn thờ chỉ còn đô la âm phủ
chẳng biết đổ tội cho ai
đành ngồi đây mà rủa thầm mấy thằng “Các Chú”

đãi túc hà thời túc
bắt ghế nhìn ra đường xem các em đi chợ
áo thun quần lửng xênh xang
cái lỗ rún sâu gần bằng cái giếng
ta gánh gồng năm cùng tháng tận
đổ làm sao cho đầy

dân tay làm
hàm không đủ nhai
nhắn với đám thổi còi thu thuế
tiền nộp
nước dâng của đời nghe cũng dễ
nuôi thế nào cho nổi đám chúng bây
 

31.01.2015

 

 

 

.

bài đã đăng của Trần Thiên Thị