- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Phía ngoài đặt định

 

 

 

né lệ thường, em bước ngang
công khai tư riêng với
người mà cả phe ném nhìn
đối tượng

    bởi vì anh ở ngoài tính toan
    và em phá rào phán đoán
    dẫu nhân gian nhấp nhổm bao chàng
    anh tuấn

sắc diện và mảnh dáng đó
như sổng tay
sẽ là tảng thất vọng đập vào tim em
vỡ máu

    tưởng như duyên trời thầm bảo
    người em kết là đây
    ngoài không ai khác
    bù vào em chỗ khuyết

sao, chàng thuộc diện đối tượng?
yêu, không nề phe phái
giá chẳng được yêu mãnh liệt một phen
lãng kiếp!

    tình yêu của em đấy
    chỉ cần em yêu
    thanh thế có thể cự tuyệt
    nhưng, phủ định, là không

tình huống đó, từ rất lâu, khó vượt

24/01/2015

 

 

 

.

bài đã đăng của Viên Dung