- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Vía đã bạt

 

 

 

các blog chỉ trích
bị ánh nhìn đối tượng
miệng lưỡi lớn vẫn không qua
đương quyền, ý không cần đạo nghĩa
chỉ cần lợi ích

kẻ đắc địa, gà chó vó lên mây
lềnh gia thế hiu hiu đỏ
cậy thế nhởn nhơ được nước
sóng dập lối vào mệnh nước
tơi tả mảnh đời sướt mướt, mệnh bạc

nghĩa đời run, vía đã bạt
xác thân hồn lạc, hát theo người
tinh thần rường cột chết tươi
liêm sỉ vấn lòng
đợi, thời đắc thế

một thể bỏ trận, bỏ phần, bỏ xứ
tưởng chừng phản bội, định cư
người xưa, bè bạn rã nhừ
lâm râm từng lóng xương, thắp lửa
trong tim, trong mắt, trong bỉ ổi
có tiếc rẻ gia phong, máu nòi nông nổi

không ngẩng nổi dưới bóng rường cột
dáng chờ
càng lúc càng mòn mỏi
cơ hội không gần
chỉ cần người đừng tiểu nhân
nói suông, ai, mặc, được phần riêng tư

20/01/2015

 

 

 

.

bài đã đăng của Viên Dung