- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Chiều tháng Chạp đọc Cựu Ước

 

 

 

“tự sáng thế
ơn nhờ con rắn bảo
người bên trời mông mụi nhận ra nhau”

thượng đế đã sáng tạo ra muôn loài
và em thì đã tạo ra được
niềm vui và nỗi buồn tôi mang theo mỗi chiều tháng chạp
cơn gió bấc đã không nói gì cả
điều tôi đọc được trong đó
là tấm lòng còn ấm buổi thương nhau

ngày sáng thế chỉ thấy ghi
Người đã làm việc sáu ngày và nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy
sự đợi chờ lúc bấy giờ chưa có
tôi ngồi đây giữa chiều phiêu phiêu những gió
mới hay ra
những làn lông mi cong đã vẽ nên sự đợi chờ

Khi nàng Eva yêu cũng không phải ý của Người
con rắn độc cũng không là tác giả
chúng ta gặp nhau giữa đời
và níu lấy nhau
dạy cho nhau yêu đương
và dạy nhau biết khúc đoạn trường

ngày em bĩu môi miệt khinh
tôi tự hỏi phải chăng Chúa Trời đã làm nên cái ác?
Babel và giấc mơ trở lại địa đàng
đã vỡ tan ngày ta không còn hiểu được lời nhau
lúc bấy giờ có lẽ cũng rơi vào những chiều tháng chạp
mỗi đứa mỗi phương trời
căm căm buồn thất lạc

kính lạy Chúa quyền năng
kính lạy nỗi buồn bất khả tư nghị

 
23.01.2015

 

 

 

.

bài đã đăng của Trần Thiên Thị