- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Đêm, tỏ tình

 

 

 

a.

Khung ảo che ngang hiện thực

Đêm đứng gọi, ngày cũng đứng
Tôi thấy gió chiều sóng dựng
Biểu tình khó lường chận đứng
Ém qua lòng, bứng dửng dưng

Tôi hiểu  lòng đêm tỏ hứng
Ức bởi lề luật soán ngôi
Xúm kêu, thét lềnh sóng nổi
Cuốn uẩn khúc, khoả thân chồi

Thân giữa hai bờ trăng trối
Níu em trầm uất đa mang
Ảo tưởng bọc khuôn nạm vàng
Thoát ngõ bí, phận tình ban

Em bôn đào, đêm bật sáng
Thoả đáng ẩn ức khát khao
Tôi bùng vỡ, đêm phá rào
Em dễ thường điên, nôn nao

Chiêm bao đêm, hành phải đạo

 

b.

Khe khắt ảo, xổng, đời thực

Chợt, em bay qua bức xúc
Cuộn nghìn đêm che túc gọi
Ấm ức  lật  bề phiền toái
Vụt khoả đêm, thoát, phơi bày

Em bêu cả  hằng quan ngại
Dục tình phục, bái âm dương
Thả ra chín tầng khiên cưỡng
Vận anh dấn đỉnh yêu đương

Chăn phơi nhầu, đêm khuất ngượng

 

c.

Trống mái bình sanh ngất ngưởng

Tội lệ chi, che đêm vướng
Bung ra, xướng, bùng khôi phục
Rửng xanh nhục thể tái nguồn
Nợ túc trái, phận nữ buông

Tuồng phựt sáng, đêm ra hồn

 

 

 

.

bài đã đăng của Viên Dung