- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Kiếp thương hồ

 

 

 

1.

Vàm sông nước chảy xiết
Bên lở bên bồi mê mải
Dập dềnh lục bình
Nở bông tim tím
Tình yêu lặng lẽ dâng hương
Bồng bềnh nhịp sóng

 

2.

Bìm bịp kêu chiều
Ngày tắt nắng
Bên bếp lửa ấm
Kiếp thương hồ
Luôn có những luồng lạch hạnh phúc bất ngờ.

 

 

 

.

bài đã đăng của Trần Hữu Dũng