- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Trong mắt ai, thắt ngặt

 

 

 

Thủ đô trẻ
bị thay trần thành phố
Bị điệu chết trân
dưới khung trời xấu số
Tàu gượng qua cầu
khua rân tiếng sắt
Cả tiếng nước
trôi tuột tửng thắc mắc

Đất rừng không kêu
dẫu tôi có mặt
Thình lình gặp
chúng mình qua bắc
Cả một thời son
nhảy không qua giặc
Cả chiếc bắc
chìm trong mắt tưởng thiên đường!

Cảm ơn em
lỡ đời cho ta mượn
Giữa tường khuya
ta ngóng giờ đổi hướng
Em đi đi
hướng tim ngoài cõi đá
Ngày kia, ơn đời em
ta lại trả

 
16/XII/2014

 

 

 

.

bài đã đăng của Viên Dung