- Tạp Chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Dấu hỏi giữa hư không

 

 

 

Tưởng niệm 70 năm, ngày giỗ thi sỹ Phạm Hầu

 

Đưa tay ta vy ngoài vô tn
Chng biết xa lòng có nhng ai? (*)
Dấu hỏi giữa hư không vắng lặng
Vẫn vọng âm trên Vọng Hải Đài

Tháng Giêng long lanh trên lá cỏ
Điện Bàn kêu sương trong lũy tre
Dấu hỏi hẳn đã chìm trong mộ
Hay vẫn lang thang trên đường về?

Chùm hoa dại bên trời rướm nắng
Bảy mươi năm chiều hôm còn tươi
Dấu hỏi xa lòng kia mặn đắng
Một kiếp người mong manh giữa đời!

Ngp ngng ai vn qua êm nh
Mt cái nhìn hương, chthế thôi!(**)
Dấu hỏi xa lòng kia giữ nhé
Mộng Cù Lao là mộng không lời

Hăm bốn xuân xanh trời khép mắt
Đất sầu thương tiếc giọng quyên xanh
Dấu hỏi giữa hư không thầm nhắc
Xa lòng giấc mộng vẫn cầm canh…

 
01.2011 hiệu đính 11.2014

 

Ghi chú:

Thi sỹ Phạm Hầu, tên khai sinh là Phạm Hữu Hầu (02.03.1920 – 03.01.1944). Quê quán: Gò Nổi, Ðiện Bàn, Quảng Nam. Ông là thi sĩ tài hoa, vắn số. Thi phẩm của Phạm Hầu được nhà văn Hoàng Minh Nhân sưu tầm chỉ có 26 bài, nhưng hồn thơ độc sáng, u uẩn, cô liêu một cõi riêng.

(*) Thơ Phạm Hầu (trích trong bài thơ Vọng Hải Ðài)
(**) Thơ Phạm Hầu (trích trong bài thơ Mộng Cù Lao)

bài đã đăng của Nguyễn Lương Vỵ