- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Triển lãm Ngộ-Consciousness của Trịnh Cung tại Manzi Art Space, Hà Nội

 

TC-trienlamNGO

 

Manzi Art Space
14 Phan Huy Ích, Hà Nội
từ ngày 12 đến 20 tháng 1, 2015
lễ khai mạc lúc 18h30, Thứ Hai 12 tháng 1

bài đã đăng của Trịnh Cung