Trang chính » Thư Tòa Soạn Email bài này

hình ảnh nghệ thuật tuần lễ 4- 11 tháng 1, 2015 – tranh Nguyễn Thái Tuấn

 

 

NguyenThaiTuan-Heritage-Interior7

 Nội thất 7 (2014)
sơn dầu trên bố –150x180cm

 

Hình ảnh nghệ thuật kết hợp với văn xuôi và biên khảo trong tuần cùng thể hiện các khái niệm về bóng ma, di sản của quá khứ, sự đồng hiện của thế giới siêu thực và hữu hình, và chất vấn nhận thức về hiện hữu bản thể thông qua các vùng giao thao của lịch sử, thời đại, không gian, thời gian, và các kinh nghiệm cá nhân :

”Không Còn Nắng Sớm Mai”- truyện ngắn của Lưu Thủy Hương
Bờ Kia phần 8- tiểu thuyết của Nam Dao
”Con Ma”- truyện ngắn của Nguyễn Đức Tùng

Chuyên  Đề Hội Thảo Văn Học Miền Nam 1954 – 1975:  
“Vài Khía Cạnh Đặc Thù của Hai Mươi Năm Văn Học Miền Nam”- tham luận của Du Tử Lê
”Khảo Sát Khái Niệm Di Sản, Gia Tài, và Bóng Ma của Mẹ qua các tác phẩm của Viên Linh, Dương Nghiễm Mậu, Nhã Ca, Trùng Dương, và Minh Quân”-
tham luận của Đặng Thơ Thơ
”Tôi Là Ai: Nhận Thức Học trong truyện ‘Khi Từ Thức Về Trần’ của Bình Nguyên Lộc”-
tham luận của Đinh Từ Bích Thúy

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)