- Tạp Chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Cuối năm nằm viện

 

 

 

Tưởng tượng lúc con thú dẫy chết. Nắng chiều hấp hối
vẽ vời chiếc bóng hình nhân nhảy múa nơi bức tường vôi khô cứng

Melbourne mùa Giáng Sinh. Anh nhìn em
qua màn nước mắt nhòe nhoẹt . . .

 

 

 

.

bài đã đăng của Trần Hữu Dũng