- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Fimnom ngày nào qua

 

 

 

        Trở lại chi chiều nay
        cho mây sà xuống thấp 
        —Nguyễn Đạt

 
Và người thi sĩ ấy
chiều đi qua fimnom
chiều đi qua suối thông
thấy nhà thờ đã mới

tôi về dưới lạc lâm
vẫn trên con đường ấy
nhìn lên đồi golgotha
chúa trên cây thập giá

nhắc chi đến mùa đông
mây núi buồn quá lắm
hoa quỳ rừng đã lặn
từ sau một mùa  mưa

fimnom ngày nào qua
quán bên đuờng rượu đỏ
ông chủ quán tây già
nay đã thành thiên cổ . . .
 

Virginia, December 17, 2014

 

 

 

.

bài đã đăng của Đinh Cường