- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Chữ nghĩa mồ côi mùa đông

 

Phát biểu của bà phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan:

“Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa…, biết kế thừa
những tinh hoa dân chủ của các Nhà nước pháp quyền trong lịch sử
và đã, đang phát triển lên tầm cao mới, khác hẳn về bản chất
và cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản,…”

 

Phát biểu của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng:

“… đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội
hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa.”

 

 

Co ro, co ro
những cụm từ co ro
cô đơn trong những bài văn bài thơ
giữa mùa đông
chúng nép vào nhau
đi tìm tự do

Cha mẹ của chúng đã mất trên đường hành hương
trong tay cầm bó đuốc
thầy cô của chúng đã chìm
dưới lòng sông váng đỏ
còn lại chúng
chữ nghĩa mồ côi

Tự do, tự do
chúng hướng về nơi ánh đuốc
hừng hừng trong tiềm thức
chúng ngóng về nơi tiếng gọi
trỗi lên từ dòng sông đóng váng
trông chờ mầu nhiệm

Jingle bells, jingle bells
tiếng chuông từ xa xăm
ánh sáng từ xa xôi
và những bông tuyết rơi
bên kia thế giới
báo hiệu mùa cứu rỗi

Co ro, co ro
mùa đông bên này
núp vào nhau
những cụm từ đi tìm tự do.

 

 

 

.

bài đã đăng của Đinh Phương