- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Tháng chín, nhớ

 

 

 

Gió, nới tháng chín, nhớ anh
Chơi vơi vàng không những cành
Lá rừng cảm xúc bão hành bủa vây

Bão. Em nhớ. Tháng chín nầy
Giật phăng mấy tầng che đậy
Chỗ âm u cũng bật dậy một lần

Rừng nhiệt đới, bão rối bời
Gió ơi gió, rừng nhớ hơi
Vách tình bão nổi giấu lời người thân

Hương tình ái, cây khoả thân
Chút ngượng lỡ bão quấn quầng
Ngã em rệu rã chung phần thế nhân

Tháng chín nhớ ngẩn nhớ ngần
Ngửa hồn trăng, chở bâng khuâng
Bao năm gìn giữ bật lần thất thân

Nhớ quay quắt nhớ, thân trần

 
26/09/2014

 

 

 

.

bài đã đăng của Viên Dung