- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Đoạn ghi gởi Nguyễn Đạt

 

 

 

Bạn làm tôi rúng động
qua đường ray răng cưa
tàu qua ga Đa Thọ
lửa than hồng trong mưa

mùa quỳ rừng mới nở
mây núi về giăng đầy
mây núi mù mịt quá
thấy gì đâu đàng xa

thấy gì dưới lũng sâu
rừng thông già quá tuổi
rừng thông già trăm năm
gió buốt nghe rờn rợn

đêm vừa qua đèo Dran
ngang qua ga Đa Thọ
nhớ người thi sĩ ấy
lừng lững đi trên đồi . . .

 
Virginia, November 30, 2014

 

 

 

.

bài đã đăng của Đinh Cường