- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

ngắn nhưng dài

 

 

 

em

lẫn lộn
giữa hư và thực
làm ta chợt thức
giữa đêm

 

 

ăn

chung qui
đều vì cái bao tử
kể cả
con-người

 

 

rừng

chỉ còn
có hai loài
vẹt và khỉ
ngoài ra không có gì

 
29.11.2014

 

 

 

.

bài đã đăng của Huỳnh Minh Lệ