Trang chính » Thư Tòa Soạn Email bài này

hình ảnh nghệ thuật tuần lễ 23-30/11/2014- “die-in”: nghệ thuật trình diễn được Cộng Đồng Ferguson áp dụng cho Biểu Tình

 

 

a     ferguson1

Những hình ảnh này xuầt hiện trên  các trang mạng, nhật báo, và các phương tiện thông tin đại chúng (bắt đầu ngày 16/11/2014) tường thuật cảnh cộng đồng Ferguson-Missouri đang biểu tình nằm giả chết trên mặt đường mưa tuyết, kỷ niệm đúng 100 ngày Michael Brown, một thanh niên da đen không vũ khí bị một cảnh sát da trắng bắn chết .

Nhìn ở góc độ nghệ thuật trình diễn, hình ảnh và quang cảnh này mang  đấy đủ phẩm chất của một tác phẩm nghệ thuật đương đại. Những thây người được đánh dấu bằng phấn của cảnh sảt và có những cánh hoa chiêu niệm cho từng mạng người. Rõ ràng, sự kiện này cho thấy ngày nay nghệ thuật đương đại đã hiện diện và ăn sâu trong tâm thức và đời sống dân sự.

 

Văn Xuôi trong tuần:

“Cánh Mỏng Phù Du”- truyện ngắn của Hồ Đình Nghiêm
”Thử Đề Xuất  với Trần Gian”- truyện ngắn Nguyễn Thanh Hiện
”Chân Không”- truyện ngắn của Tru Sa
Bờ Kia phần 3- tiểu thuyết của Nam Dao
”mười hai câu chuyện từ vòm cây mất ngủ”- truyện ngắn của Nguyễn Hoàng  Anh Thư

@2006-2019 damau.org ♦ tạp chí văn chương Da Màu Web services provided by InfoResources Center, Inc. Scroll Up
Log in | Entries (RSS) | Comments (RSS)