- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

cải táng tôi

 

 

 

tôi giấu quanh. chung những nụ cười
chợt. nghe tiếng vỡ tuổi đôi mươi
ừ nụ em xanh – vin mấy thuở
tàn phai mấy bận đến tàn hơi?

hương xưa nở vội trên cành khế
ấm. áp môi tìm. tuổi ba mươi
lồng. lộng nụ em hừng thế kỷ
tôi nhìn tôi qua giấc chiêm bao

quá khứ khi mặt trời phía trước
tương lai ánh sáng rọi đàng sau
một đời bóng phủ không rời bước
ngặt. nổi trôi. rồi một nỗi đau

tôi cải táng tôi, xanh mặt đất
mộ bia chôn cứng một linh hồn
một tiếng phong linh lìa quá khứ
mở mắt. đầu tiên tôi gọi tôi.

 

 

 

.

bài đã đăng của Đặng Phú Phong