- Tạp Chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Thời gian và các ngón tay ♦ Khoảnh của chớp mắt

 

 

 

Thời gian và các ngón tay

 

Bạn cần phải di chuyển đến
một nơi trên ngón tay
với ngón tay của bạn
biến nó thành chì
để dẫn đến một thời gian
để biến thành một mảnh cỏ
quả thật thời gian đang nắm giữ những móng vuốt
bạn đừng nắm chặt
màu xanh bị xuyên thủng
và bị úa
những ngày riết róng

Bạn cần phải di chuyển đến
một nơi trên ngón tay
với ngón tay của bạn
hãy mướt như mảnh cỏ
xanh
thời gian không còn là móng vuốt

 

 

 

Khoảnh của chớp mắt

 

Xảy ra một phép lạ duy nhất
tại thời điểm ma thuật này
thế giới cũ phân tán trong hư hỏng
và ngôi sao mới được sinh ra
và, mỗi ngày là khác nhau

Huyền diệu trong từng vó ngựa
cõng mặt trời trên lưng
và đuổi hoàng hôn

 

 

 

.

bài đã đăng của Nguyễn Hoàng Anh Thư