- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

Đi giữa Cali mắc mớ chi Sài gòn, thất thủ

 

 

 

a)

Ngựa dừng, ngã chúi chân người
Dè thân đối kháng, ngậm ngùi qua truông
Bình minh ngừ đỏ ai buông
Nhừ đêm khát nắng, tháng ngày lấm lem

Níu vàm ngựa cũ mon men
Trang kinh chế độ tụng đen nửa đời
Cali vó ngựa đứng lời
Nửa đời bỗng lạ chỗ nhờ dung thân

Sài gòn chưa kịp thất thân
Ta vô phương cứu bôn thân biển người
Bó tay thất thủ nặng lời
Quên câu xin lỗi bằng mười bỏ rơi

Đau lòng lắm Sài gòn ơi!
Mưa Cali tưởng lệ trời lệ ta
Đừng nhìn ta như kẻ lạ
Mà sao cản  ý  lạ da,  lạ người!

 

b)

Ở  nơi lạ, tưởng còn đi
Bước Cali mắc mớ chi Sài gòn
Chừng nghe thất thủ chưa mòn
Mấy mươi năm những nặng lòn đôi vai

Sài gòn đá dựng thách ai
Nhưng trời thả một chút mây em cài
An ủi buồn quanh ngún cháy
Ngun ngún ta, thù. Không cháy ta, ngươi

Chiêm bao vỡ dưới chân người
Vỡ sông, núi, vỡ một trời rất riêng
Kềm lòng hái lượm làm quen
Quen kinh sùng đá tụng khen cửa quyền

Cali triền mưa nắng nghiêng
Tưởng đâu mưa nắng cầm duyên Sài gòn
Ướt mềm góc nhớ vàng son
Ta nghe trách móc nhịp mòn bước đi

 
20/IX/2014

 

 

 

.

bài đã đăng của Viên Dung