- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

31 Tháng Tư

 

 

 

Ngay                           ngã
tư phải                  trái thắng
bại

Người               Kẻ
về                        tìm
hòang                             sớm
hôn                                       hôm
rợp                                              thanh
bóng                                                       bình
dài                                                                thoải
                                                                            mái
Làm sao đối thoại?

Giữa hai ta là bóng tối
Và trên đường
bánh xe vừa cán xẹp
tầm nhìn chung TA

29.09.2014

bài đã đăng của Đinh Trung Tâm