- Tạp chí Da Màu – Văn chương không biên giới - https://damau.org -

đã

 

 

 

tiếng hát ai lên trời
thiên lôi vội đóng cửa
tôi gõ năm chữ nữa
thiên lôi mời lên chơi

chơi thân được một chập
thiên lôi gọi bán trời
vừa trả được giá hời
thì bỗng nghe trời sập

tôi cõng mẹ dắt con
ra ngõ gặp vân tiên
gánh theo gốc dừa non
chạy ra tới cửa biển

tôi liệng mẹ liệng con
vân tiên xin để dành
thịt trẻ lão rất ngon
nấu phở nấu bánh canh

tôi leo lên trực thăng
của mĩ ra tàu lặn
tàu lặn không trồi lên
tôi nằm vạ bắt đền

may gặp nàng tiên cá
hot girl chưa quá già
thuyền trưởng đứng ra gả
rồi nhảy cha cha cha

má ơi con còn sống
nhã ca gọi mẹ hiền
bỗng một tràng tiểu liên
bắn trúng mẹ ngoài đồng

hai mặt tháng tư đen
không nhìn chung một hướng
thì hòa giải gióng kèn
chỉ là chuyện hoang tưởng

hết biết mắng nhiếc ai
tôi đá đá đá đá
hộp lon và ve chai
đã đã đã đã đã

 

(trích “Thơ bật tận”)

bài đã đăng của Nguyễn Đăng Thường